4-a2 - İYİ Kİ VAR

Ana Sayfa
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE TEKNOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER
=> bilinçli tüketici
=> İYİ Kİ VAR
ÖDEVLERİMİZ
İletişim
ÖDÜLLÜ SORU
Sitede Neler Olsun
Galeri 

İYİ Kİ VAR

 

ÇEVREMİZDEKİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

 

               Yaşamımızda olmasa hayatımızın zorlaşacağı ve İYİKİ VAR dediğimiz teknolojik ürünler vardır. İnsanoğlunun ihtiyaçları teknolojik ürün kullanımında bile farklılık göstermektedir. Örneğin; Şoför olan birisi minibüse İYİ Kİ VAR derken Çiftçi olan birisi de traktöre İYİ Kİ VAR diyebiliyor. Öğretmen bilgisayara İYİ Kİ VAR derken gazeteci olan birisi de kameraya İYİ VAR diyebiliyor.

               İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar iletişim halindedir. Yeni doğmuş bir çocuk ihtiyaçlarını annesine iletmek için ağlama yolunu seçer. Büyüyüp geliştiği zaman da konuşarak iletişim kurar.

               Bildiğimiz gibi insanlar konuşarak iletişim kurarlar. Peki, konuşacağımız kişi yanımızda değilse nasıl iletişim kuracağız. İşte insanlık bu noktada yani iletişim konusunda hızlı bir yol kat etmiştir.

·        Ülkemizde PTT (Posta, Telefon, Telgraf) kurumu 1840’da kuruldu.

·        O yıllarda posta gönderimi atlı birliklerle yapılıyordu.

·        Bu işi yapanlara POSTA TATARI denirdi. Bunlar dayanıklı insanlar ve çok iyi binicilerdi.

·        Yurdumuzda ilk TELGRAF hattı Edirne-Şumnu (Şumnu bugün Bulgaristan sınırları içindedir) arasında kuruldu.

·        Amerikalı bir ressam olan Samuel MORSE, bilimle de uğraştı ve MORSE (mors) alfabesi de denilen alfabeyi geliştirdi.

·        Tarihimizin en önemli telgrafçılarından biri de HAMDİ BEY’dir. Hamdi Bey İstanbul’un işgalini Atatürk’e iletmiştir.

·        1863’te mektuplarda pul kullanılmaya başlandı.

·        İlk telefon santrali 1909 yılında faaliyete geçti.

·        Halka telefon verilmesine 1914 yılında başlandı.

·        1995’te telekomünikasyon işlerini Türk Telekom yapmaya başladı.

 

ÖNEMLİ: Telefonu Aleksander Graham BELL icat etmiştir. Aleksander Graham BELL, Duyma engelliler için bir okul açtı. Üniversitelerde ses bilimi üzerine dersler verdi. Elektrik mühendisi Thomas Watson ile tanıştı. Onunla işbirliği içinde çalıştılar.7 Mart 1876’da telefonun patentini aldılar. BELL, daha birçok buluşa imza attı. Gramofon bunlardan birisidir.

 

 

·        İskoçyalı mucit John Logie BAİRD (1888-1946), görüntünün de aynen ses gibi gönderilebileceğini söyledi. Bunu da 1925 yılında ilk canlı televizyon yayını yaparak bunu gösterdi.

·        1936’da ilk kez siyah-beyaz televizyon yayınları BBC tarafından yapıldı.

·        1956’da Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) renkli televizyon yayını yapıldı.

·        1968’de TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) siyah-beyaz yayınlara başladı.

·        1990 yılında Türkiye’de ilk özel tv yayını yapıldı.

·        1994 yılında ilk kez Türk uydusu TÜRKSAT uzaya fırlatıldı.

 

TELEVİZYON ve ÇOCUK

            Televizyon çocuğun çevresindeki ulaşamayacağı görüntüleri getirerek;

·        Çevresini zenginleştirir.

·        Hayal alanını genişletir.

·        Bilgisini genişletir.

Bunun yanı sıra sürekli Televizyon izlenmesi halinde;

·        Hayal gücü azalır.

·        Geç yatma ve uykusuzluğa neden olur.

·        Yakından izlendiğinde gözleri bozar ve yorar.

·        Hareketsizliğe neden olduğundan beden gelişimi olumsuz etkilenir.

·        Aile ve arkadaşlık ilişkilerini bozar. İNSAN ve ZAMAN

 

SAAT

            İnsanlar günlük yaşamlarını planlarken zamanı verimli kullanmaya dikkat etmişlerdir. Bunun içindir ki zamanı gösteren araçlar yapmışlardır. Önceleri doğadan yararlanılmış Güneş Saati ve Su Saatleri yapılmıştır. Daha sonraları Kum Saatleri geliştirilmiştir.

            Şimdi ise teknoloji saatler kullanılmaktadır. Bu saatler kolumuzda, duvarlarda, masamızın üzerinde ve daha birçok yerde yer almaktadır. Eskiden saat bu kadar kolay bulunamadığı için o şehri yöneten insanlar şehrin en önemli yerlerine saat kuleleri yapmışlardır.

 

TAKVİM

            İnsanlar zamanı bir bütün olarak görebilmek için takvimi geliştirdiler. Zamanı gün, hafta, ay, yıl, yüzyıl gibi dilimlere böldüler. Zamanın gün, ay ya da yıl gibi dilimlere bölünüp düzenli bir sıra ile gösterilmesine TAKVİM denir. Günümüze ulaşan ve bugün de kullandığımız en önemli takvimler şunlardır.

 

            MİLADİ TAKVİM

            Güneş yılına göre düzenlenmiştir. Bir güneş yılı 365 gün 6 saattir. Miladi takvimde Hıristiyanların peygamberi Hz. İsa’nın doğum yılı olan 0 (sıfır) yılı kabul edilir. Zaten Milat kelimesi doğum anlamına gelir. Hz. İsa’nın doğumundan önceki tarihlere Milattan Önce (M.Ö.), doğumundan sonraki tarihlere Milattan Sonra (M.S.) denir. Türkiye 1 Ocak 1926’dan itibaren Miladi takvim kullanmaya başlamıştır.

 

            HİCRİ TAKVİM

            Ay yılı esas alınır. Bir ay yılı 354 gündür. Hicri takvim başlangıcı ise Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği tarih olan 622 yılı başlangıç kabul edilir.

 

ÖNEMLİ: Güneş yılı ile Ay yılı arasında 11 günlük farktan dolayı her yıl kutladığımız Ramazan ve Kurban Bayramları ile kandil günleri her yıl 11 gün geriye gider.

 

            RUMİ TAKVİM

            Osmanlı Devleti zamanında kullanılan bir takvimdir. Başlangıç yılı 584 yılı kabul edilir. Osmanlı Devleti de diğer İslam ülkeleri gibi Hicri takvimi kullanıyordu. Ama daha sonraları mali nedenlerden dolayı Rumi Takvime geçilmiştir.

 

ÖNEMLİ

Takvimler Arası Yıllar Nasıl Hesaplanır?

            Örneğin içinde bulunduğumuz yıl olan 2008 yılını hem Hicri hem de Rumi olarak hesaplamak istiyoruz. Ne yapmalıyız?

            Hicri Yılı hesaplamak istiyorum. Öncelikle içinde bulunduğumuz yılı yazarız. Sonra ise Hicri yıl başlangıcı olan 622 yılından çıkartırız. Yapalım.                        2008-622=1386 (HİCRİ YIL)

 

            Rumi Yılı hesaplamak istiyorum. Öncelikle içinde bulunduğumuz yılı yazarız. Sonra ise Rumi yıl başlangıcı olan 584 yılından çıkartırız. Yapalım.                        2008-584=1424 (RUMİ YIL)

 

            Buradaki 2008 yılı MİLADİ YIL yani içinde bulunduğumuz, kullanmış olduğumuz takvimin yılıdır. Bunu sadece 2008 yılı için değil MİLADİ herhangi bir tarih içinde yapabiliriz. Bu işlemlerin tersini de yapabiliriz. Örneğin; Hicri Takvim yılı 1304 olsun. Bunu MİLADİ YILA çevirmek istiyorum. Yapacağımız işlem çok basit. HİCRİ YIL başlangıcı 622 olduğundan Hicri yılın üstüne 622 ilave ettiğimiz zaman MİLADİ YILI bulmuş oluruz. Yapalım.       1304+622=1926 (MİLADİ YIL)

 

            Örneğin; Rumi Takvim yılı 1402 olsun. Bunu MİLADİ YILA çevirmek istiyorum. Yapacağımız işlem çok basit. RUMİ YIL başlangıcı 584 olduğundan Rumi yılın üstüne 584 ilave ettiğimiz zaman MİLADİ YILI bulmuş oluruz. Yapalım.       1402+584=1986 (MİLADİ YIL)

 

            Türkler bugüne kadar çeşitli takvimler kullanmışlardır. Türklerin ilk kullandıkları takvim ise ONİKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİDİR. Bu takvim her yıla bir hayvan ismi verilerek oluşturulmuştur. Şu şekildedir;

 

1.Sıçan          Yılı                                                                                                    

2.Öküz Yılı                                                                                                  

3.Pars Yılı                                                                                                               

4.Tavşan Yılı                                                                                              

5.Timsah Yılı                                                                                                          

6.Yılan Yılı                                                                                                  

7.At Yılı

8.Koyun Yılı

9.Maymun Yılı

10.Tavuk Yılı

11.Köpek Yılı

12.Domuz Yılı

 

            Bu takvimde hayvan adları yılları simgeler. Ayların adları yoktur. Yılın 1.,2.,…….12.ayı diye geçer. Örneğin; at yılının 10.ayı gibi.

GÖZLEMEVİ

            İnsanlar geçmişten beri gökyüzüne ilgi duymuşlardır. Gökcisimlerinin hareketlerini incelemişlerdir. Günümüzde de gözlemevlerindeki teleskoplar sayesinde gökcisimleri incelenmekteydi.

 

 

 

İNTERNET

            Günümüzde insanlar birçok bilgiye internet sayesinde ulaşırlar. İnternette istediğimiz konu hakkında araştırma yapmak mümkündür. Ancak interneti de diğer teknolojik aletleri kullandığımız gibi dikkatli kullanmalıyız. Çünkü interneti yanlış kullandığımızda istenmeyen durumlar başımıza gelebilir. Ruhsal ve sosyal yönden sorunlar yaşayabiliriz.

 

ULAŞIM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER

            Ulaşım araçları insan hayatının en önemli unsurlarından biri olmuştur. Hem seyahat amaçlı hem de yük taşımacılığında kullanırız. Teknoloji geliştikçe ulaşım araçları da gelişmiştir. Türkiye’de ilk demiryolu İZMİR-AYDIN arasına 1866 yılında döşendi. Cumhuriyet döneminde demiryolu yapımına önem verildi. Günümüzde birçok ulaşım aracı kullanırız. Bunlar; otomobil, tren, vapur, gemi, tramvay, yeraltı treni, uçak… Vb.

 

 

KİL TABLETTEN KÂĞIDA

 

            Bundan binlerce yıl öncesinde insanlar duygu, düşüncelerini önce kil tabletlere sonra papirüslere sonra da parşömen kâğıtlarına yazmışlardır.

 

            Kil Tablet

            Toprağın fırınlarda pişirilmesi ile yapılır. Sümerliler ve Babilliler kullandı.

           

            Papirüs

            5000 yıl önce Mısırlıların Nil nehri kıyısında yetiştirdikleri Papirüs adlı bitkilerden yaptıkları kâğıttır.

           

            Parşömen

            Bergama Kralı Eumenes, bilginlere Mısırlıların papirüsünün yerine yeni bir kâğıt yapmalarını istedi. Bilginlerde koyun ya da başlıca hayvan derilerinden Parşömen Kâğıdı yaptılar.

 

BRAİLLE ALFABESİ (ALTI NOKTA)

            Görme özürlü olan Louis BRAİLLE, kabartmadan alfabeyi oluşturarak hayata geçirmiştir. Ondan sonra Valentin HAUY, bir kabartmalı harf sistemi kurdu.

 

 

 


 Sitede neler olsun?
Testler 29,73%
Konu anlatımları 0%
Sınıf çalışmalarımız 54,05%
Kendi resimlerimiz 13,51%
Yararlı site isimleri 2,7%
37 toplam oy:


Bugün 2 ziyaretçi (29 klik) Kişi Burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol