4-a2 - Atasözü,Deyim,Terim

Ana Sayfa
TÜRKÇE
=> Cümle kavramı
=> Atasözü,Deyim,Terim
=> Eş ,zıt ve sesteş sözcükler
=> Noktalama işaretleri ve yazım kuralları
MATEMATİK
FEN VE TEKNOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖDEVLERİMİZ
İletişim
ÖDÜLLÜ SORU
Sitede Neler Olsun
Galeri 
 4 A.Sınıfı Atasözleri-Deyim-Terim
 
 1.      “Fikir yürütmek” deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar?
 
                        A) Gerçekleri görebilir hale getirmek.
                        B) Bir eserden düşünce çalmak.
                        C) Bir şey hakkında düşüncesini söylemek.
                        D) İleri sürdüğü fikirlerde ısrar etmek.
 
 
 
 2.      “Gönül kazanmak”  deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
           A) Gönlüne girmek                              B) Gönül yıkmak                    
         C) Gönül yapmak                                    D) Gönül fethetmek
 
 
                                              
 
 3.      Aşağıdaki deyimlerin hangisi “parasal yönden işini yoluna koymak”  anlamındadır?
 
         A) Beli kırılmak                                                           B) Belini kırmak                      
         C) Beli bükülmek                                                        D) Belini doğrultmak
 
 
 4.      Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda  kullanılmaz?
 
            A) Mezar taşı ile övünülmez               
             B) Mum dibine ışık vermez.
            C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.      
            D) Rağbet güzel ile zenginedir.
 
 
 5. “Bunca yıllık hizmetimden sonra bu sözler bana ağır geliyor.” cümlesinde geçen deyimin anlamı hangisidir?
 
            A) Yapılması güç gelmek            B) Bir işi isteksiz yapmak
            C) Onuruna dokunmak               D) Çok yavaş davranmak.
 
                                                                              
 
 6.  “Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
 
             A) Açık yaraya tuz ekilmez.         B) Yara sıcakken sarılır.
            C) Yarası olan gocunur.              D) Yaramaz yarasız olmaz.
 
                                                                                             
                       
 7.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin konusu “çalışma”dır?
 
                        A) Çok bereket, çok hareketten.   
                        B) Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir.
                        C) Dalayan köpek, aradığını bulur.             
                        D) Gezen kurt aç kalmaz.
 
 
           
 8.  Aşağıdakilerden hangisi atasözü  değildir?
 
                        A) Azıcık aşım kaygısız başım.     
                        B) Denizden çıkmış balığa döndü.
                        C) Ağaç yapraklarıyla gürler.        
                        D) Alet işler, el övünür.
 
 
 
 9.  Dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili düşüncelerimize aşağıdakilerden hangisini örnek gösteremeyiz.
 
                        A) Yalnız taş duvar olmaz.
                        B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
                        C) Ağaç yaprağıyla gürler.
                        D) Horozu çok olan yerde sabah geç olur.
 
 
 
 10.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde  “toplumsal anlayışın bozulmasından yakınma” söz konusudur?
 
                        A) Büyük lokma ye büyük söz söyleme.  
                        B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
                        C) Dost başa bakar, düşman ayağa.        
                        D) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul  zurna az.   
 
                                                                    
 
 11.   Aşağıdakilerden hangisi “Adamın iyisi iş başında belli olur.” atasözünün anlamına uygundur?
 
                        A) İşlerinde başarılı olanlar herkesçe sevilirler.
                        B) Bir insanın gerçek değeri, işindeki başarısıyla ölçülür.
                        C) Çalışkan insanlar işlerinde başarılı olurlar.
                        D) İşini seven insanlar mutlu olurlar.
 
 
 
 12.“İşini zamanında yapmayı” öğütleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
 
                        A) Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.
                        B) Akşam ise yat, sabah ise git.
                        C) Akşamın işini sabaha bırakma.
                        D) Akşama karşı gitme, tana karşı yatma.
 
 
 
 13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Dostun bizim iyiliğimizi isteyerek söylediği acı sözler bizi üzmez.”  anlamında kullanılır?
 
                        A) Dost kara günde belli olur.           
                        B) Dostun attığı taş baş yarmaz.
                        C) Dostluk başka alışveriş başka.     
                        D) Dost ile ye iç alışveriş etme.
 
 
 
 14.  “Her yönünü iyice bilmediğin işe girişme.”  anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
                       
                        A) Söz verme, verdinse dönme.                                             
                        B) Dibi görünmeyen sudan geçme.
                        C) Zararın neresinden dönülse kardır.             
                        D) Eğri otur, doğru söyle.
 
 
 
 15.  “El”  sözcüğü aşağıdaki deyimlerin hangisinde  “elinde işi olmamak”  anlamındadır?
 
            A) Eli böğründe kalmak              B) Eli cebine varmamak
            C) Eli boş kalmak                    D) Eli boş dönmek
      
                                                                                                 
 
 16.      “Yol göstermek”  deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
                        A) Yola çıkacak kimseyi uğurlamak.
                        B) Bir yere nasıl gidileceğini anlatmak.
                        C) Ne yapılacağını, nasıl davranılacağını öğretmek.
                        D) Yolculuk etmek gerektiğini anlatmak.
 
 
 
 17.   Aşağıdakilerden hangisi, “Güneş balçıkla sıvanmaz.” atasözünün anlamına uygundur?
 
                        A) Herkesin bildiği gerçekler kimseden saklanamaz.
                        B) Yarının neler getireceği bilinmez.
                        C) Her söz, her yerde söylenmez.
                        D) Yapılan iyilik, hiçbir zaman unutulmaz.
 
 
 
   “Zor günlerimizde nice akrabalarımız bize yüz çevirir; ama gerçek dostlarımız yanımızdadır.”
           
 18. Cümlesiyle anlatılmak isteneni, aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
 
                        A) Dostun iyisi, kara günde belli olur.
                        B) Dostun attığı taş baş yarmaz.
                        C) Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.
                        D) Dost acı söyler.
 
 
 
 19.      Aşağıdaki atasözlerinden hangisi  “tek başına iş yapan kişi yalnız kalır, zarara uğrar.”  anlamındadır?
 
      A) Bir telde iki cambaz oynamaz.
      B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
     C) Kurda “Niçin boynun kalın” demişler; “Kendi işimi kendim  görürüm de ondan.” demiş.
      D) Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.
                               
 
 
 20.      Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş  yoktur?
 
            A) Eski dost düşman olmaz.                   
            B) El için kuyu kazan önce kendi düşer.
            C) Yalnız taş, duvar olmaz.                    
            D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 Sitede neler olsun?
Testler 29,73%
Konu anlatımları 0%
Sınıf çalışmalarımız 54,05%
Kendi resimlerimiz 13,51%
Yararlı site isimleri 2,7%
37 toplam oy:


Bugün 5 ziyaretçi (7 klik) Kişi Burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol