4-a2 - Noktalama işaretleri ve yazım kuralları

Ana Sayfa
TÜRKÇE
=> Cümle kavramı
=> Atasözü,Deyim,Terim
=> Eş ,zıt ve sesteş sözcükler
=> Noktalama işaretleri ve yazım kuralları
MATEMATİK
FEN VE TEKNOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER
ÖDEVLERİMİZ
İletişim
ÖDÜLLÜ SORU
Sitede Neler Olsun
Galeri 
NOKTALAMA İŞARETLERİ
NOKTA ( . )
   Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
Kaçmayı namusuna yediremiyordu.
   Kısaltmalardan Sonra konur.
Prof. Dr. bkz. vb. Bn. . ... (Not: Büyük harfle yapılan kısaltmaların arasına nokta konmaz.SadeceT.Cyazarken araya nokta konur.TBMM,TCDD,PTT….)
   Sıra gösteren sayılardan sonra konur.
II. Mehmet, 19. Yüzyıl, 150. sayfa...
   Tarihlerde ay, gün, yıl arasınave saatlerde zaman birikleri arasına konur.
23.04. 2001, 23.15...
   Sayı bölükleri arasına konur.
Bu yıl nüfusumuz 60.000.000'u aşacak gibi...
 
VİRGÜL ( , )
   Eş görevli kelimeleri (isim, sıfat, zamir), kelime gruplarını ve sıralı cümleleri ayırmada:
Türk övün, çalış, güven.
Bir varmış, bir yokmuş...
   Uzun cümlelerde özneden sonra konur:
Okullar, her yıl eylül ayının ikinci haftasında açılır.
   Cümlede, vurgulu şekilde belirtilmesi gereken kelimelerden sonra:
Babam, zavallı babam, beni çok severdi.
   Seslenmelerden sonra:
Sevgili Ahmet,
Sana çoktandır yazamadım ...
   Aktarma cümlelerinin sonunda, tırnak işareti yerine:
- Ah şu aptalı bir yakalasam, diyordu.
   Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda:
Okan, kim ne derse desin, iyi bir çocuktur.
   Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için:
Cağaloğlu, 23 Nisan 1945
   Ondalık kesirlerde tam ve ondalık kısmı ayırmada:
0,45 .......... 23,0056 ...
NOKTALI VİRGÜL ( ; )
          Birbirine bağlı, fakat her biri kendi içinde bağımsız cümleleri ayırmada:
      At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
         İki cümle birbirine ve, ama, fakat, çünkü, ancak, ne varki, bu nedenle gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa birinci cümleden sonra:
      Herkes oyuncu olamaz; çünkü oyuncu olmanın kuralları vardır.
         Bir cümlede, virgülle ayrılmış örnek kümeleri ayırmada ya da değişik örnekler arasında:
      En sevdiğim kız arkadaşları Ayşe, Selen, Fatma; erkek arkadaşları ise ...
 
 
 
 
 
İKİ NOKTA ( : )
         Başkasından aktarılan yazı ya da sözlerde, tırnak ya da konuşma çizgisinden önce:
         Cemo sopasını yere indirdi ve:
         - Git sopanı al öyleyse! Dayağı yiyeceksin. ...diye bağırdı.
Bir cümleden ya da sözcükten sonra örnekler, açıklamalar sıralanacaksa:
Yeni harfler alındıktan sonra eski harflerle hiç yazmayan iki kişi vardı: Atatürk ve İsmet İnönü!
Sıralama ve kataloglarda yazar adı ile eser başlığı arasına:
Falih Rıfkı Atay: Çankaya; Tarık Buğra: Küçük Ağa ...
 
ÜÇ NOKTA ( ... )
Birtakım bölümler, örnekler sayıldıktan sonra vb. anlamında kullanılır:
Başlıca yeryüzü şekilleri: Dağ, ova, yayla...
Bir metinden yapılan alıntılarda, atlanan yerlerde:
Benim altını çizdiğim şu: "... neden şu sanayileşmenin adını bir türlü koymamışız..."
Söz arasında söylenmeyen, söylenmek istenilmeyen kelimelerin yerine:
Ulan sen kim oluyorsun Sait'e karşı konuşmak için! Senin adın ne? Sen ne b... yazdın bu zamana kadar?
 
 
SORU İŞARETİ ( ? )
Soru bildiren cümle ya da kelimelerden sonra:
Ben? Olacak iş mi kız kaçırmak? efendim? Efendim?
Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı?
Verilen bilgini kesin olmadığını, kuşku duyulduğunu belirtir:
Aşık Ömer: XIX. yüzyıl halk şairlerinden (1800? - 1859?)
Parantez içindeki soru işareti, söze kuşku ve alay anlamı katar ya da ne demek istenildiğinin anlaşılmadığını gösterir:
     
Bu kitabı bitirdiğini? söylüyor.
                                                   
ÜNLEM İŞARETİ ( ! )
Ünleme bildiren sözcüklerden, cümlelerden sonra konur:
- Hey gidi günler hey! dedi.
Öteki:
- Keşke görmeseydik! ...
Söylev ve hitabelerde:
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!
Ey Türk gençliği! ...
Söz arasında parantez içinde bir kelimeye dikkat çekmek için, ayrıca; alay bildirmek için ilgili kelimeden sonra parantez içinde kullanılır:
Aramızdaki kırgınlık (!) çoktan silinip gitti.
Bu çalışmayla (!) sınavı rahat kazanırsın.
 
 
 
 
 
 
KISA ÇİZGİ ( - )
Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için:
Üçüncü derecede veremden yatağa düşmüş za- vallıya ...
Ara sözleri, ana cümleleri, ayrıntı sayılabilecek açıkları belirtmede:
Örnek olsun diye - örnek istemez ya - söylüyorum.
Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli ...
Ekleri belirtmede:
Mastar ekleri "-mek, -mak" tır.
Eski yazı dilinde kullanılan Arapça ve Farsça birleşik kelimelerdeki kök ve ekleri ayırmada:
Resm-i geçit, Hakimiyet-i Mlliye ...
Kelimelerin hecelerini ayırmak için:
Sak-la sa-ma-nı, ge-lir za-ma-nı ...
İki veya daha çok millet (ülke dili) adı arasındaki bağı belirtmede:
Türk - Alman ilişkileri, Türkçe - İngilizce sözlük ...
İki veya daha çok özel ad arasındaki bağ kısa çizgi ile belirlenir:
Aydın - İzmir yolu, Ankara - Samsun demir yolu ...
 UZUN ÇİZGİ ( __ )
             Karşılıklı konuşmalarda konuşan değiştikçe sözlerin başına konur:
- Ben çok para istemem efendim.
- Ama ben çok az para veririm.
- Ne kadar verir siniz?
- Bir kuruş.
- Günde bir kuruş mu?
- Hayır...
- Ayda bir kuruş mu, efendim? ...
    
TIRNAK İŞARETİ ( " " )
Metin içinde başkasına aktarılan yazı ya da sözlerin başına ve sonuna konur:
Atatürk: "Yurtta sulh, cihanda sulh!" sözüyle barışçı olduğunu herkese duyurmuştur.
Kitapların, sanat eserlerinin, bilimsel yayınların, yazıların birkaç kelimeden oluşan başlıkları metin içinde genellikle tırnak içine alınır:
İsmet "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı kitabı okumuş.
Tırnak içine alınan başlıklardan sonra kesme işareti kullanılmaz:
Gazete ve dergi başlıkları tırnak içine alınmaz:
Serhat Basamak Ünite Dergisi’ni çok beğeniyorum.
 
PARANTEZ ( )
Bir cümle ya da açıklamanın başına ve sonuna konur:
"Büyük" kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Maddelerin sıralanışında, sayı ya da harflerden sonra parantezin kapama biçimi " ) " kullanılır:
a ) ...... b ) ...... c ) ......, 1) ...... 2) ......
 
 
 
 
 
 
KESME İŞARETİ ( ' )
Özel adlar getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır:
Ali'den, Mustafa'ya, Türkiye'de ...
Gerçek kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada:
TBMM'nin en yaşlı üyesi oturumu açtı. ...
Sayılara getirilen ekleri ayırmada:
23 Nisan 19202'de TBMM açıldı. ...
Bir kelime içinde bir ünlünün düştüğünü göstermede:
N'oldu ?, N'etsin ?, N'apalım ? ...
Özel adlardan türetilen isim, fiil ve sıfatlarda kesme işareti kullanılmaz:
Ankaralı, Türkçe, Türklük, Araplaşmak ...
 
 
                                                        YAZIM KURALLARI
                                        BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER
 A. Cümle büyük harfle başlar.
Kitap okumayı çok seviyorum.
*Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz.
      1975 yılında üniversiteyi bitirdim.
 B. Şiirlerde mısralar büyük harfle başlar.
 C. Bütün özel adlar büyük harfle başlar.
l. Kişi adları, soyadları:
Cansu, Emel, Mehmet, Ahmet Yılmaz, Neşe Avcı...
2.Unvanlar, saygı sözleri, meslek adları, lakaplar:
Profesör Mehmet Barutçu, Ali Bey, Sevgi Hanım, Yüzbaşı Kemal Güven, Koca Ali, Diş Hekimi Aysun Üner,
*Akrabalık adları bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz:Nillgün   teyze, Veli   amca
* Mektuplarda hitapların ilk kelimesi de büyük harfle başlar:Sevgili anneciğim, Canım arkadaşım ...
*Resmî yazışmalarda hitap kelimeleri büyük harfle yazılır:Sayın Onur Kaya , Sayın Vali...
3.Hayvanlara verilen adlar:Pamuk, Tekir, Karabaş, Minnoş...
* Ulus adlan: Türk, İtalyan, Fransız, Azerî, Rus...
4. Dil adları:Türkçe, İngilizce, Fransızca...
5. Din, mezhep adları, bunlarla ilgili ad ve sıfatlar:
İslamiyet, Hıristiyanlık, Budizm, Hanefilik, Yahudi, Protestan
6.Yer adları (Kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, mahalle, sokak)
Asya, Afrika, Türkiye Cumhuriyeti, İtalya, Almanya, Kuzey Anadolu, Güney­doğu Anadolu, Van, Adana, Roma, Atina, Pendik, Alanya,Ürgüp, Bahçelievler,Atatürk Caddesi, Pazarbaşı Mahallesi, Yıldız Sokak...
7.Dağ, ova, deniz, akarsu, göl, orman, boğaz gibi coğrafya adları:Toroslar, Alpler, Nemrut, Akdeniz, Sapanca, Kızılırmak, Fırat, Belgrat Ormanı,İstanbul Boğazı...
8.Kurum ve kuruluş adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar:Türk Dil Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu,
9.Yapı, yapıt adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar:Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü, Çinili Köşk...
10.Yasa, yapıt, kitap, dergi, gazete,,, adları:
Medenî Kanun, Nutuk, Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Aktüel,
11. Özel isimlerden türemiş bütün isim, sıfat ya da eylemler:Türklük,Türkçülük, İstanbullu...
12.Millî ve dinî bayramların, özel günlerin adları :
Cumhuriyet Bayramı, Kurban bayramı, Dünya Barış Günü,
13.Tarihî olay, çağ ve dönem adları:
Malazgirt Savaşı, Yeni Çağ, Gerileme Dönemi
14.Gezegen ve yıldız adları:Mars, Jüpiter, Dünya, Halley, * Dünya, güneş, ay kelimeleri coğrafya ve gök bilimi terimlerinde büyük harfle, genel anlamda kullanılınca küçük harfle yazılır.
Ay, Dünya'nın uydusudur.
Dünya, Güneş'in etrafını 365 gün 6 saatte dolaşır.
Bu sabah güneş doğarken uyandım..
15. Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar; başlıkta geçen ve, ile, ki, de, ya, ya da bağlaçlarıyla, mi soru eki küçük harfle yazılır. Suç ve Ceza, Ben de Çocuktum, Idı ile Bıdı...
D.    Belirli bir tarihi bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar:
23 Nisan 1923, 25 Temmuz 1984 Pazartesi, 2 Kasım 1943
* Belli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle yazılır.
Pelin şubatta tatile gidecek.          
Her çarşamba maç yaparız
 
TÜRKÇEDE BAZI KELİME ve EKLERİN YAZILIŞI:
 “de” bağlacı:
l. "de" bağlacı sözcükten ayrı yazılır.
2. " Dahi, bile, ve,.. " anlamlarında kullanılır.
Ablam da bizimle gelsin. (Dahi anlamı)
Sen dedin de aklıma geldi. (Ve anlamı)
Sen gelmesen de biz gideceğiz. (Bile anlamı)
 3.Kendinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumu­na uyar ve da, de   şeklini alır:
Evler de boyanmış.     Bana da ekmek alın.
Bir de şu olmasa!        Sana da uğrarız,
4. Kelimeden ayrı yazılan da, de hiçbir zaman ta, te şeklinde yazılmaz.
Annemize çiçek te verdik (yanlış)        Annemize çiçek de verdik, (doğru)                                                
5.     "de" bağlacı kendisinden önceki kelimeden kesme işaret ile ayrılmaz. Keli­meden tamamen ayrı yazılır.
*Neşe'de oyun oynuyor, (yanlış)       *Neşe de oyun oynuyor, (doğru)
6. Bağlaç olan de cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz,
*Buket’i de çağır, saklambaç oynayalım.*Buket’i çağır, saklambaç oynayalım.(“de” çıkarıldığı halde anlam bozulmadı.)
"de" eki:ismin hal eki(durum eki) olan -de
1. "-de "eki ismin hâl ekidir.
2. Kelimeye mutlaka bitişik yazılır.
3.üyük ünlü uyumuna uyarak " -de , -da " şeklini alır.
4. Sonuna geldiği isme bulunma anlamı katar.
Kitaplar masada duruyor.      Kapıda kilit yoktu.
5. Sertleşmeye uğrayarak " -te , -ta " şeklini alır.
Bu konu kitapta yok. Teneffüste dışarı çıkmadı.
6. - de eki cümleden çıkartıldığı zaman cümlenin anlamı tamamen bozulur.
*Bahçede oyun oynadık.
 *Bahçe oyun oynadık.       (Anlam bozuldu.)
*Bütün gün evde kaldık.
*Bütün gün ev kaldık.    (Anlam bozuldu.)
 
“ki” bağlacı:
1.   Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır.    Oynamaz ki,
Gelmez ki ,   Dediler ki         
*Bazı sözcüklerde “ki” bağlacı birleşip kalıplaş-
mıştır.    halbuki, mademki,   oysaki
2. Anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlar.
*O kadar güldüm ki gözlerimden yaş geldi.
*Başarabilirsin yeter ki çalış.
3. Tek başına bir anlamı yoktur.
4. Büyük ünlü uyumundan etkilenmez.
 
 
 
 
 
 “ki” eki
1. “ki” eki kelimeye bitişik yazılır.
2. Aitlik ekidir.     Bizimki,     seninki   
3. Büyük ünlü uyumuna (birkaç örnek dışında)uy-maz. *okuldaki,   sabahki,   karşıki, öteki, beriki
 
 “mi”soru eki
1. “mi” soru eki daima ayrı yazılır.
2.Kendinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna uyar ve mı, mi, mu, mü şeklinde yazılır.   
Kaldı mı? , Sevindi mi?, Güldü mü? , Sordu mu?
3. “mi” soru ekine getirilen ekler, soru ekiyle bitişik olarak yazılır.       Bilir misin?
Geliyor musunuz?   Bakacak mıydı?
4. Bu ek soru eki olarak kullanılmadığı zaman da ayrı yazılır. * Küçük küçük bir kediydi!
Kar yağdı yollar kapanır.
 
“ile” sözünün ek olarak yazılışı
1. “ile” sözü, ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki “i” ünlüsü düşerek araya   “y” ünsüzü girer ve ek büyük ünlü uyumuna uyar.
               balta+ile   baltayla        kuzu+ile      kuzuyla
2. Ünsüzle biten kelimelere ek olarak getirilince , başındaki “i”ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna uyar
*oyun+ile    oyunla               * telefon+ ile   telefonla
 
SAYILARIN YAZILIŞI:
1.         Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Buna göre küçük sayılar, yüz ile bin sayılan ve daha çok edebî metinlerde geçen sayılar yazıyla gösterilir:
*bir hafta sonra,* üç ayda bir, *dört kardeş,* ikinci sınıfta, *yüz yıllardan beri...
•   Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar, büyük sayılarda rakam kullanılır:
sabah saat 7’de, 5.000.000 lira, 30 gram, 100 kilometre, 78 metre...
Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla gösterilebilir:    saat altıda, saat onda...
2.         Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:
bin beş yüz, dört yüz kırk iki, seksen üç, on beşinci...
•          Para ile ilgili belgeler ve işlemlerde sayılar bitişik yazılır:
yetmişbeşbin, üçyüzonbeşmilyon...
3.   Beş ve beşten fazla rakamlı sayılar, sondan başlayarak üçlü gruplara ayrılarak yazılırlar:368.425        36.650
4.         Kesirli sayıları yazarken virgül kullanılır:4,2 (dört tam onda iki)
5-   Romen rakamları daha çok hükümdar isimlerinde, kitap ve dergi ciltlerinde kullanılır: II. Beyazıt, XX. yüzyıl, V. cilt...
6. Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla gösterilir:beşer beşer, altışar, yedişer...
 TARİHLERİN YAZILIŞI:
1. Gün bildiren tarihler aşağıdaki biçimlerde yazılabilir:
18 Haziran 2000               18/06/2000
18.06.2000                18.6.2000
2. Ay ve gün adları tek başına kullanıldığında küçük harfle başlar.
* Annem cuma günlerini uğurlu sayardı.
* Evimiz temmuz ayı sonunda teslim edilecekti.
3. Belli bir tarihi belirten ay ve gün adları büyük harfle başlar.
*Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
* Ben 18 Nisan 1969’da Konya’da doğdum.
*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
 
 
 
 
 
SES DÜŞMESİ-ÜNLÜ DÜŞMESİ(HECE DÜŞMESİ)
     Ünsüz harfle biten bazı sözcükler, ünlü harfle başlayan bir ek alınca, sözcüğün ikinci hecesinde- ki ünlü düşer. Buna ses (hece) düşmesi denir.
Ağız----ağız-a………ağza, boyun---boyun-u …-
boynu ,    alın…….alnı,    omuz……omzu,  
gönül…gönlü,,   beniz……benzi,    burun…burnu
 
BİRLEŞİK KELİMELER:
Kelimelerin birleştirilmesi yoluyla kurulan kalıplaşmış, tek bir kavramı karşılayan sözcüklerdir.
Birleşik sözcüklerin aralarına yapım ve çekim ekleri ya da başka bir sözcük gi­remez.
       A. Bitişik yazılan birleşik kelimeler
1.         Ses düşmesine uğrayan, birinci sözcükte hece düşmesi olan kelimeler biti­şik yazılırlar:
cuma ertesi ► cumartesi    kahve altı ►kahvaltı         ne asıl ► nasıl
2.    Aşağıdaki birleşik kelimeler de bitişik yazılır.
* kayıp + olmak -►kaybolmak    * seyir + etmek ►seyretmek   * sabır + etmek -► sabretmek
*hissetmek, *affedilmek, *hallolmak
kazayağı (bitki), sarıgöz (balık), kedidili (bisküvi), yalıçapkını (kuş), Samanyolu (yıldız kümesi), yavruağzı (renk), vişneçürüğü (renk)
okuryazar, uyurgezer, oldubitti, dedikodu, kaptıkaçtı... ağaçkakan, cankurtaran, yelkovan, bilgisayar, barışsever, sanatsever, uçaksavar kuşkonmaz, külyutmaz, vurdumduymaz...
3. İki veya daha fazla kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, lâkapları,soyadları bitişik yazılır;
Tanpınar, Adıvar, Arıburnu , Gökalp
4. İki veya daha fazla kelimeden oluşmuş yer adları bitişik yazılır: Karaköy, Çanakkale, Eskişehir, Karadeniz, Uludağ, Kocatepe, Kızılırmak, Acıgöl, Çengelköy...
5.   Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır:güneybatı       kuzeydoğu güneydoğu      kuzeybatı
6.    Kanunlarda bitişik geçen ve bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kurum ve ku­ruluş adları bitişik yazılır:
İçişleri, Dışişleri
7. Biraz, birazı, birkaç, birkaçı, birtakım, birçoğu,birçok, hiçbir, hiçbiri.herhangi belirsizlik sıfatı ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.
8. .Renk adlarıyla kurulmuş bitki ve hayvan isimleri bitişik yazılır:
akkuş, bozayı, alabalık, karasinek, karadut
9.  "baş" kelimesiyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır: *başbakan, başköşe, başşehir, başhekim, başhemşire, başrol, başkent
10. başı" sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları: elebaşı, ustabaşı, onbaşı
11.  Bir veya iki kelimesi emir kipiyle kurulan birleşik kelimeler: sıkboğaz, çekyat, örtbas, yapboz
12. -di'li geçmiş zaman ekiyle kurulan birleşik kelimeler: gecekondu, imambayıldı, külbastı, mirasyedi
13. " üst", "üzeri" kelimeleriyle kurulan kelimeler:akşamüstü, akşamüzeri, ayaküstü, gerçeküstü, olağanüstü, sırtüstü, suçüstü
14. " hane " kelimesiyle kurulan kelimeler:çayhane, dershane, eczahane, hastahane, kahvehane, pastahane, postahane, yatakhane, yazıhane, yemekhane
15.   Pekiştirme sıfatları da bitişik yazılır:çepeçevre, sapasağlam, yemyeşil, sapsarı, kopkoyu, tertemiz, sipsivri...
 
B. Ayrı yazılan birleşik kelimeler
1. Etmek, edilmek, olmak yardımcı fitleriyle kurulan birleşik fillerde, isim her­hangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa bu birleşik fiiller ayrı yazılır:
yok etmek, hasta olmak, yardım etmek,
2.   İkilemeler ayrı yazılır, aralarına virgül konmaz: adım adım, şıpır şıpır, eğri büğrü, yana yakıla, uslu uslu, akın akın, çeşit çeşit, derin derin, hızlı hızlı, düşe kalka, yarım yamalak, teke tek, baş başa...
3. Yer adlarında kullanılan, yön, bölge, şehir, köy gibi sözcükler ayrı yazılır;
Doğu Anadolu, Kuzey Amerika, Büyük Çekmece, Küçük Çamlıca, Orta Asya
4. Şehirlere sonradan verilmiş unvanlar ayrı yazılır:Şanlı Urfa, Kahraman Maraş, Gazi Antep
 
 
 
YAZIM VE NOKTALAMA
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Kitabı        B) Dudağı       C) Ağızı          D) Elmayı
 
2. “ Bir yığın kitab sahibi olmuştu.”Bu cümlede kaçıncı kelime yanlış yazılmıştır?
A) 1.               B) 2.                C) 3.                D) 4.
 
3. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde koyu yazılı kelimenin yazımı yanlıştır?
A) Arkadaşı yarın Ayhan’ı okulda arıyacak.            B) Sizi, bilmeyerek kırdımsa özür dilerim
   C) Size demek istediğinin yarısını bile diyemedi.    D) Şimdi gelseymiş çok iyi olacakmış.
 
4. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Onun davranışlarını herkes çocukca buldu.    B) Bu mutfak dolabı eskimiş, değiştirmeliyiz.
C) Elde avuçda ne varsa hepsini harcadılar.        D) Bir süreden beri bu yurta yerleşmişti.
 
5. “Bir alman askeri, makineli tüfekle ateş etti.”
Yukarıdaki tümcede baştan kaçıncı kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır?
A) 2                B) 3                 C) 4                 D) 5
 
6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk harfi her zaman büyük yazılır?
A) Ülke                      B) Üniversite              C) Bakanlık                D) Cemil
 
7. “ gece ali, ankara’dan fransa’ya hareket etti.” Yukarıdaki tümcede büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır?
A) 2                B) 3                 C) 4                 D) 5
 
8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Seçilmiş Hikâyeler Dergisi’nde eskiden güzel hikâyeler çıkardı.
B) Çocuklar Topaç’ı bir güzel yıkadılar.
C) Avukat Hasan Bey iyi bir savunma yaptı.
D) Ayşe hanım ve eşi birazdan gelecek.
 
9. Aşağıdakilerden hangisi kısaltmaya bir örnektir?
A) bakın                     B) gön. der. en           C) TCDD                   D) P.T. Telefon
 
10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlem (!) işareti gereklidir?
A) Konu döndü dolaştı son olaylara geldi
B) Hem iş bulup çalışacağım hem de deniz kenarında olacağım
C) Hiç ses gelmeyince daha yüksekten bağırdı
D) Bu ne uyku be
 
11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?
A) İçeri baktı, sessizce içeri, girdi.           B) Nihayet gelebildiniz.
C) Bunu kim yaptı!                                   D) Annem beni çok sever!
 
12. “Yaşlı kadın elini Arzunun omzuna koydu.”
Bu tümcede hangi sözcükten sonra (‘) kullanılmalıdır?
A) Arzunun                            B) Kadın                    C)Elini                                    D) omzuna
 
13. “Okul binaları karanlık loş yerlerdi.” Cümlesinde kaçıncı kelimeden sonra virgül (,) işareti konulmalıdır?
A) 1.               B) 2.                C) 3.                D) 4.
 
14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Ben de sizinle gelebilir mi yim?                     B) Lütfen beni dinler misiniz?
C) Ne olduda sesiniz artık çıkmıyor?                   D) Ankaranın havası kışın çok kirli.
 
15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde imlâ yanlışı yoktur?
A) Benim en iyi arkadaşım Doğandır.                         B) yarın size oturmaya geleceğiz.
C) Başını koltuğun arkasına dayayıp uyudu.               D) Biz geldik oda gelmiş olmalı.
 
16. Bir balıkçıdan şunu öğrendik
      Son yıllara kadar balıkçılar kayıklarına boyama resimler yaparlarmış.
Bu paragrafta iki nokta (:) işareti baştan kaçıncı kelimeden sonra konulmalıdır?
A) 2.               B) 4.                C) 6.                D) 8.
 
17. Ay adları; belli bir tarihi gösterdiklerinde büyük harfle, diğer durumlarda küçük harfle yazılır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Atatürk’ü 10 Kasım 1938’de kaybettik.               B) Genel kurulumuz gelecek nisanda toplanacak.
C) 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı başlamıştır.   D) Nevşehir’e 2 aralık 1990’da geldik.
 
18. Okumayan insanın bize aktaracağı önemli bir görüşü düşüncesi ya da bilgisi olamaz.
Bu cümlede kaçıncı kelimeden sonuna virgül işareti konulmalıdır?
A) 4.               B) 5.                C) 6.                D) 7.
 
19. “Dizdarbaşı(1)
       - Ali Usta dükkânı arayacağız (2) dedi.
      Koca Ali cevap verdi:
 - Niçin? “
Yukarıdaki parçada (1) ve (2) numaralı yerlere sırasıyla hangi işaretler konulmalıdır?
A) (:) (,)                      B) (.) (,)           C) (;) (:)                      D) (?) (:)
 
20. Hangi durumda büyük harf kullanılması gerekmez?
A) Özel isimlerin başında                               B) Cümle başlarında
C) Noktadan sonra                                          D) Noktalı virgülden sonraSitede neler olsun?
Testler 29,73%
Konu anlatımları 0%
Sınıf çalışmalarımız 54,05%
Kendi resimlerimiz 13,51%
Yararlı site isimleri 2,7%
37 toplam oy:


Bugün 2 ziyaretçi (18 klik) Kişi Burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol