4-a2 - HAREKET VE KUVVET

Ana Sayfa
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE TEKNOLOJİ
=> HAREKET VE KUVVET
=> IŞIK VE SES
=> TEKRAR MUTLAKA ÇALIŞ
SOSYAL BİLGİLER
ÖDEVLERİMİZ
İletişim
ÖDÜLLÜ SORU
Sitede Neler Olsun
Galeri 
           FATİHİLKÖĞRETİM OKULU 4/A SINIFI FENVETEKNOLOJİ DERSİ KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ KONU ÖZETLERİ
                             (SORU-CEVAP ÇALIŞMASI)
1.Hareket neye denir?
   Bir cismin seçilen bir ilk başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir.
2.Bir cismin kendisinin hareket ettiğini nasıl gösterir?
   Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla uzaklığının değişmesi cismin hareket ettiğini gösterir.
3.Ne ne zaman ve niçin hareket edilir?
   Bir yerden bir yere gitmek için hareket edilir.İstediğimiz mesafeye ulaşmak için,hareket eder ve yol alırız.O da bizim yer değiştirmemiz olur.İstediğimiz zaman hareket eder,bir yerden bir yere varırız.
4.Hareketsiz cisim nedir?
   Bir cisim sabit noktadan uzaklaşıp yer değiştirmiyorsa,böyle cisimler hareketsiz
cisimdir.
5.Bir cisim ne zaman hızlı ne zaman yavaş hareket eder?
    Hareketsiz bir cismi harekete geçirmek için buna kuvvet uygulamamız gerekir.
Kuvvetin etkisi olmadan bir cisim hareket etmez.Etki eden kuvvetin büyüklüğüne göre hızlı ya da yavaş hareket eder.Etki eden kuvvet büyük ise cisim hızlı,kuvvet az ise cisim yavaş hareket eder.
6. Yer değiştirme ne demektir?
   Her hangi bir varlığın bir yerden başka bir yere gitmesi yani hareket ederek uzaklaşmasıdır.
   Örneğin:Yerimden kalkıp,çöp kutusuna kalem açmam ve geri dönüp yerime oturmam,yer değiştirmeye örnektir.
7.Yer değiştirme ile alınan yol arasında bir ilgi var mıdır?
   Yer değiştirme yol almak demektir.Ne kadar yer değiştirmiş isem o kadar yol almışım demektir.
8.İlk konum ile son konum ne demektir?
   Evden arabaya bindim hareket ettim.İşyerime geldim.İlk konum yola çıktığım yer yani evimdir.Son konum iş yerim yani vardığım yerdir.
9.Bir otomobilin veya bir insanın yer değiştirmesi nasıl bulunur?
 Bir taşıtın veya insanın ilk başlangıç yeri, ilk konum demektir.Son vardığı yer ise son konumdur.
                 Yer değiştirme= son konum- ilk konum
      Formülü ile bulunur.
 SORU: Evden okula doğru giden Rıfkı,okul geldiğinde 450m yol gittiğini söylüyor.
a)Rıfkı’nın ilk konumu ile son konumu neresidir?
b)     Rıfkı ne kadar yer değiştirmiştir?
c)Rıfkı ne kladar hareket etmiştir?
a)Rıfkının ilk konumu hareket yeri olan evidir.Yani 0 (sıfırdır)
Rıfkının son konumu ise vardığı yer yani okuldur. 450 metredir.
                  Yer değiştirme= son konum-ilk konum
                  Yer değiştirme=   450m-0    Yer değiştirme=450m olur.
10.Hızlanan hareket ne demektir?
    Hareketli bir varlığın eşit zaman aralıklarında aldığı yol artıyorsa,bu hrekete hızlanan hareket denir.
11.Yavaşlayan hareket ne demektir?
    Hareketli bir varlığın eşit zaman aralıklarında aldığı yol azalıyorsa,bu harekete yavaşlayan hareket denir.Yavaşlayan harekette hız sürekli olarak azalır.
12.Ortalama hız ne demektir?
    Bir taşıtın hareketi süresince yer değiştirmesinin toplamının hareket için geçen süreye ortalama hız denir.
                                     Toplam yer değiştirme
                    Ortalama hız=─────────────────
                                     Toplam geçen süre(zaman)
SORU:Bir araç 480 metrelik yolu 12 saniyede alıyor.Bu aracın bir saniyedeki ortalama hızı kaç metre /saniyedir?
    Alınan yol=480m
    Zaman= 12 saniye
    Ortalama hız = ?               yol                               480
                     Ortalama hız=──────         Ortalama hız=────=4m/sn’dir
                                      Zaman                            12
13.Bir varlığın yörüngesi ne demektir?
Hareketli bir cismin veya bir taşıtın izlediği yola o hareketlinin yörüngesi denir.Yörüngeler doğrusal ya da eğrisel şekillerde olabilir.Hareketler yörüngelerine göre adlandırılır.
    Buna göre;düzgün doğrusal hareket,eğrisel hareket,dairesel hareket.
14.Kuvvet neye denir?
   Duran bir cismi hareket ettiren,hareket halindeki bir cismi durduran ve cisimler üzerinde şekil değişikliği yapan nedene kuvvet denir.
15.Kuvvetin etkileri nelerdir?
 a)Duran bir cismi hareket ettirebiliriz.
 b)Hareket halindeki bir cisim durdurulabilir.
 c)Hareketli bir cismin hızını veya yönünü değiştirebiliriz.
 d)Kuvvet kullanarak cismin şeklini değiştirebiliriz.
16.Kuvvet ile hareket arasında nasıl bir ilişki vardır?
 a) Duran bir cisim hareket ettirilebilir.
 b) Hareket eden bir cismi durdurabiliriz.
 c) cismin hareketini hızlandırıp veya azaltabiliriz.
 d) Cismin hareket yönünü değiştirebiliriz.
 e) Hareket eden bir cismi durdurabilmemiz için cismin hareket yönünün tersi bir yönde bir kuvvet uygulayabiliriz.
17.Dinamometre neye denir?
 Dinamometre ile kuvvet ölçülür.Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak dinamometreler yapılmıştır.Yaylı el kantarı dinamometrelere bir örnektir.
18.Esnek cisimler neye denir?
 Üzerinde bir ağırlık (kuvvet ) uygulandığında şekli değişen ve kuvvet kaldırıldığında tekrar eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.
19.Yer çekiminin bir kuvveti var mıdır?
 Yukarıdan düşen cisimleri gözlemişizdir.Bu düşmeler,cisme etki eden bir kuvvet sayesinde olur.Bu kuvvete yer çekimi kuvveti denir.
   Eğer yerin merkezi,cisme ne kadar çekim gücü uyguluyorsa,cisim de o kadar ağırlıkta gelir.
20.Ağırlık nedir?
 Aynı yerde kütleleri farklı olan cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetide farklıdır.Yer çekimi de bir kuvvettir.Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne o cismin ağırlığı denir.
 Örneğin:Dünya’da 30 kg gelen bir çocuk,Ay’a gitse Yaklaşık 5 kg gelecektir.Çünkü Ay’ın yer çekimi kuvveti Dünya’mızın yaklaşık 1/6 ‘i kadardır.
21.Hız ne demektir?
 Bir zaman birimi içerisinde alınan yola hız denir.150km uzaklığında olan bir yola bir otobüs ile bir tren yol alıyor ve bu yolu tren 2 saatte, otobüs 1 saatte alıyorsa otobüs trenden daha hızlıdır denir.
                          BOŞLUK DOLDURMA
Aşağıda yazılı olan cümlelerin aralarına uygun olan kelimelerle doldurunuz.
    Hareket-yörünge-hızlı/yavaş-dokuz-dinamometre-yer değiştirme-hız-1000-yörünge-yavaşlayan-hızlanan-esnek cisimler-yere-kuvvet değişikliği-çembersel yörünge-hareket etmiyor-yer çekimi-cisimlere-hareketlinin/olmaz-
1.Bir cismin seçilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine…………………….denir.
2.Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki uzaklığa……………………………..denir.
3.Yer değiştiren bir cismin veya varlık………………………………… demektir.
4.Cismin hareketi sırasında izlediği yola……………………………..denir.
5.Bir birim zamanı içerisinde yer değiştirmeye…………………………………denir.
6…………………………………..cisimler üzerinde şekil …………………………………yapar.
7.Bir kilogram kuvvet(1kg)………………………………..gram kuvvettir.
8.Okuldan eve gelen bir öğrenci………………………………….göre hareket etmiş olur.
9.Yer değiştirmek kısa sürede olursa,……………………….uzun sürede olursa ……………………
Hareket etmiş oluruz.
10.Kuvvet etkisi üzerinden kalkınca eski halini alan cisimlere………………………denir.
11.Bir kuvvetin büyüklüğü…………………………….denen araçla ölçülür.
12.Cisimleri yer aşağıya doğru çeker.Bunun nedeni………………………….olmasıdır.
13.Eğer bir cisim yerinde duruyorsa………………………………….demektir.
14.Son konumu belli olmayan bir…………………………………..ne kadar yer değiştirdiği belli………………………
15.Dönme dolap ve salıncakta bir çember üzerinde hareket eder.Böyle yörüngelere de ……………………………..denir.
16.Bir cismin konumu çevresindeki hareketsiz …………………………..göre belirlenir.
17.Yavaşlamakta olan uçağın,duraktan kalkan otobüsün ve iskeleden ayrılan geminin hareketleri ……………………………………hareketlerdir.
18.Kırmızı ışığı gören sürücünün otomobilin hızını azaltması,uçağın inişe geçmesi…………………………………………hareketlerdir.
19.Adana’dan sabah saat 9’da yola çıkıp 18’de Samsun’da olan Mehmet’in geçirdiği zaman …………………………………saattir.
                         ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1.Aşağıdaki hareketlerden hangisi önce yavaşlayan ,sonra hızlanan bir harekete örnektir?
A.Çatıdan düşen top                          B.İleri fırlatılan top
C.Aşağıdan yukarıya doğru fırlatılan top      D.Uçaktan atlayan paraşütçü
 
2.Aşağıdaki hareketlerin hangisinde hızlanma vardır?
A.Uçuşa kalkan uçak                   B.İnişe geçen uçak
C.Frene basan sürücü                  D.Topu yakalayan kaleci
 
3.Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A.Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine hareket denir.
B.Kuvvet sadece cisimlerin yönünü değiştirir.
C.Kuvvet,hareketli cisimleri durdurabilir.
D.Kuvvet;duran cisimleri harekete geçirebilir.
 
4.Birim zamana göre alınan yola ne denir?
A.hareket          B.yer değiştirme          C.Yol        D. Hız
 
5.Aşağıdakilerden hangisi hareket etmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç duyar?
A.Kuş            B.otomobil           C.insan             D.At
 
6.Aşağıdaki maddelerin hangisine uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında madde eski haline döner?
A.Hamur           B.Tahta            C.Lastik            D.Taş
 
7. I.Cismin şeklini değiştirir
   II.Hareket eden cismi durdurabilir
 III.Duran bir cismi hareket ettirebilir.
Yukarıda verilen açıklamalar hangisine aittir?
A.Hız              B.Işık              C.Kuvvet           D. Yörünge
 
8.Aşağıdaki olayların hangisinde çekme ve itme kuvveti birlikte verilmiştir?
A.Rıfkı’nın çekmeceyi açıp kapaması      B.Haydar’ın çivi çakması
C.Kezban’ın arkaya bakması             D.Kazım’ın kazak ipini sökmesi
 
 
                            
 
 
 
 Sitede neler olsun?
Testler 29,73%
Konu anlatımları 0%
Sınıf çalışmalarımız 54,05%
Kendi resimlerimiz 13,51%
Yararlı site isimleri 2,7%
37 toplam oy:


Bugün 2 ziyaretçi (21 klik) Kişi Burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol